آدرس : تهران – بزرگراه رسالت – نرسیده به چهارراه سرسبز

 •  

  تلفن های تماس
 •  

  ۰۲۱-۷۷۸۹۸۴۸۹
 •  

  ۰۲۱-۷۷۲۷۶۵۸۳
 •  

  مدیر فروش (عطارنیا) : ۰۹۳۷۶۶۷۷۶۴۲
 •  

  مدیر تولید و بازرگانی (عزیزی) : ۰۹۱۲۹۴۶۳۶۰۲