یکی از شرایط ویژه ای که شرکت سون فرم برای مشتریان خود در نظر دارد اصلاحی رایگان است . شرکت سون فرم با توجه به تجربه هایی که دارد داخل تمام مانتو فرم اداری دوخت این شرکت زاپاس در نظر گرفته تا در صورت لزوم با اصلاح لباس رضایت بیشتر شما مشتریان محترم را بدست بیاورد.شرکت سون فرم این ضمانت را به مشتریان عزیز میدهد که در صورت هرگونه تغییر در مانتو و شلوار اداری بنا به سلیقه امکان پذیر میباشد.امیدواریم بتوانیم در قبال انتخاب شرکت ما توسط شما،قدمی کوچک برای رضایت شما برداریم.