مانتو فرم اداری کد ۷۰۵


مانتو فرم اداری مدل ماریا دارای رنگ بندی و سایز بندی های متفاوت میباشد.این مدل مانتو بدلیل داشتن یقه آرشال میتوان از کراوات استفاده کرد.